Wymienniki ciepła

rys2_wym_aa 

 Wymienniki ciepła powietrze/powietrze

Mogą być instalowane w warunkach przemysłowych, gdzie zewnętrzna temperatura wokół szafy jest wystarczająca do schłodzenia jej wnętrza. Wymienniki są bardziej wydajne od wentylatorów. Wymiana ciepła zachodzi w aluminiowych, kanałowych wymiennikach, które z jednej strony zaciągają ciepłe powietrze z wnętrza szafy, z drugiej strony są chłodzone powietrzem z otoczenia szafy. Taka konstrukcja zapewnia separację obu przepływów powietrza i zapobiega wnikaniu do środka kurzu i zanieczyszczeń.

rys3_wym_aw 

 Wymienniki ciepła powietrze/woda

Instalowane w warunkach przemysłowych na boku lub drzwiach szafy. Istnieją także wersje dachowe. Źródłem chłodu jest wymiennik powietrze/woda zasilany wodą lodową bądź z centralnego systemu chłodzenia hali, bądź z lokalnie zainstalowanego agregatu wody lodowej. Konstrukcja wymiennika zapewnia separację przepływów powietrza i zapobiega wnikaniu do środka szafy kurzu i zanieczyszczeń.