Grzałki do szaf

Elementy grzejne do szaf

W przemysłowych szafach sterujących pracujących na zewnątrz istnieje z reguły potrzeba instalowania w nich dodatkowych elementów grzejnych w celu utrzymania wewnątrz szafy odpowiedniej temperatury, by zapobiec kondensacji pary wodnej na elementach szafy, co może być niebezpieczne dla zainstalowanej w szafie aparatury elektrycznej.

 Oferowane przez STEPSYSTEMS grzałki szafowe charakteryzują się następującymi cechami:

  • moc grzewcza od 15W do 2000W
  • mogą być zasilane napięciem zmiennym lub stałym
  • elementami roboczymi są grzałki rezystancyjne, termistory PTC lub złącza Peltiera
  • mocowane na szynę TH lub śrubami
  • przygotowane do sterowania termostatem