Contained Aisle Solutions

Chłodzenie serwerowni - technologia zminego korytarza

Technolgia zimnego korytarza jest najefektywniejszą metodą wykorzystania wydajności chłodzenia i optymalizacji kosztów wdrożenienia. Zimnu korytarz oddziela strefę zimną od ciepłej w serwerowni.

rys1_went 

Cooling above racks

CoolTop units don?t occupy any floor space so the Data center can use this free area for IT equipment, resulting in higher profitability.

rys1_went 

Contained Aisle - Fixed Solution

Fixed Contained Aisle solution is the ideal way to contain rows of racks of same height and width.

rys1_went 

Contained Aisle - Modular Solution

Modular Contained Aisle solutions are the ideal way to contain rows of racks of different sizes or when there are gaps between racks.

rys1_went 

Modular Closed Loop

Modular Closed Loop solution for high-density areas to separate cold and hot air that offers energy-savings, IT equipment protection, and optimal space utilization.