Elementy do ogrzewania i chłodzenia przemysłowych szaf sterowniczych

Klimatyzacja szaf sterowniczych


Współcześnie wykonywane przemyslowe szafy sterownicze zawierają wiele elementów czynnych generujących wewnątrz szafy duże ilości zbędnego ciepła. Wiele elementów wyposażenia szaf jest wrażliwa na nadmiar lub niedobór ciepła. Wszystko to sprawia, że normą staje sie konieczność kontrolowania parametrów środowiskowych (temperatury wewnątrz i na zewnątrz szafy, wilgotności względnej itp.) i instalowanie elementów umożliwiających kontrolę tych parametrów, a nawet całych systemów klimatyzacji szaf sterowniczych. 

Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku szaf sterowniczych instalowanych na zewnątrz, gdzie w polskich warunkach latem temperatura lokalnie może sięgać przeszło 40°C a zimą poniżej -30°C. Dbałość o optymalne warunki pracy urządzeń elektronicznych zainstalowanych wewnątrz wymusza instalowanie w szafach dodatkowych elementów, których zadaniem jest zapewnienie optymalnych warunków klimatycznych.

Może to być realizowane na wiele sposobów:

 

rys1_went 

 Wentylatory i kratki 

Wentylatory filtrujące to urządzenia do usuwania z szaf sterujących nadmiaru ciepła pochodzącego od nagrzewającej sie aparatury elektrycznej. Przeznaczone do szaf, w których wydajna wentylacja jest wystarczająca do utrzymania normalnej pracy zainstalowanych urządzeń.  Mogą być wyposażone w maty filtracyjne oraz łączone w zespoły.

rys2_wym_aa 

 Wymienniki ciepła powietrze/powietrze

Wymienniki ciepła są bardziej wydajne od wentylatorów. Wymiana ciepła zachodzi w aluminiowych, kanałowych wymiennikach, które z jednej strony zaciągają ciepłe powietrze z wnętrza szafy, z drugiej strony są chłodzone powietrzem z otoczenia szafy. Taka konstrukcja zapewnia separację obu przepływów powietrza i zapobiega wnikaniu do środka kurzu i zanieczyszczeń.

rys3_wym_aw 

 Wymienniki ciepła powietrze/woda

Instalowane w warunkach przemysłowych na boku lub drzwiach szafy. Istnieją także wersje dachowe. Źródłem chłodu jest wymiennik powietrze/woda zasilany wodą lodową bądź z centralnego systemu chłodzenia hali, bądź z lokalnie zainstalowanego agregatu wody lodowej. Konstrukcja wymiennika zapewnia separację przepływów powietrza i zapobiega wnikaniu do środka szafy kurzu i zanieczyszczeń.

 rys4_klima

Urządzenia chłodzące do szaf sterowniczych

Urządzenia z  zamkniętym układem chłodzenia.

Oferowane urządzenia chłodzące do szaf mają kompaktową budowę, mogą być instalowane z boku lub w wersji dachowej. Są bardzo wydajne.

rys5_peltier 

Termoelektryczne urządzenia chłodzące ze złączem Peltiera

Zaletą tego sposobu chłodzenia jest niezawodność działania - wymaga tylko zasilania elektrycznego, brak dodatkowych czynników roboczych, nie ma niebezpieczeństwa rozszczelnienia lub wycieku.

rys6_agregat 

 Agregaty chłodzenia cieczy

Urządzenia służące do schładzania cieczy (woda, olej) metodą sprężarkową.