Kompleksowa klimatyzacja serwerowni

Jakże często nawet doświadczeni inżynierowie borykają się z problemem zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych. Wychodząc na przeciw potrzebom w tym zakresie, przedstawiamy gotowy projekt serwerowni, uwzględniający troskę o optymalną temperaturę pracy systemów. Projekt pozwala zwiększyć efektywność chłodzenia serwerów, zredukować zużycie energii i emisję dwutlenku węgla, zoptymalizować efektywność klimatyzacji w zastanych rozwiązaniach, zapewnia skalowalność systemów, ciągły monitoring parametrów ich pracy. Projekt systemu składa się z wielu doskonale współpracujących ze sobą elementów dobieranych do potrzeb i bieżącej konfiguracji.

Zobacz prezentację zaawansowanego systemu klimatyzacji serwerowni.