CADU - dystrybucja zimnego powietrza

Urządzenie rozdzielające zimne powietrze. (CADU). Urządzenie to umieszczone jest w 2 dolnych jednostkach na rakach 19” System ten przenosi chłodne powietrze z dołu szafy i przesuwa go wyżej gdzie urządzenia potrzebują chłodnego powietrza tak by działać wydajnie. Powietrze przechodzi przez wymienialne filtry na dole szafy.