Projekty i doradztwo

Certyfikowany Audyt Termowizyjny Serwerowi

W celu zapewnienia optymalnych termicznych warunków pracy serwerowi, sterowni i rozdzielni elektrycznych wykonujemy audyt termowizyjny i analizę rozkładów ciepła i chłodu przy pomocy kamery termowizyjnej.

Termowizja jest bardzo precyzyjną technologią, umożliwiającą obserwację i rejestrację promieniowania podczerwonego emitowanego przez urządzenia znajdujące się w otaczających nas systemach. Zarejestrowane przez urządzenia termograficzne wartości emitowanego promieniowania podczerwonego pozwalają na stworzenie obrazu będącego odwzorowaniem rozkładu temperatur oglądanego obiektu.

Każde urządzenie o temperaturze większej od zera bezwzględnego (-273°C/0°K) emituje promieniowanie cieplne. Temperatura już na poziomie kilku kelwinów pozwala na zarejestrowanie emitowanego promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni. Promieniowanie podczerwone jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi.

Zastosowanie kamer termowizyjnych daje możliwość bezinwazyjnego monitoringu i diagnostyki technicznej w celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia urządzeń w obserwowanych obszarach.

Promieniowanie cieplne emitowane przez urządzenia ma szczególne znaczenie w przypadku zastosowania klimatyzacji precyzyjnej.

Analiza promieniowania cieplnego daje możliwość dokładnego doboru odpowiednich rozwiązań chłodniczych w celu zapewnienia optymalnej wydajności klimatyzacji.

Celem przeprowadzanych audytów jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez optymalny dobór rozwiązań klimatyzacyjnych w serwerowniach, sterowniach i rozdzielniach energetycznych.